Advertisement
Annons
Mar.
29
2015
27 mar 2015

Det är vanligare med fysisk och psykisk ohälsa bland personer med funktionsnedsättning. Men en betydande del av ohälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig, och skulle kunna förbättras avsevärt genom insatser från samhället, det konstaterar Folkhälsomyndigheten i sin årliga delrapport.

Annons
Handboken "Med Asperger på jobbet" vänder sig till arbetsgivare och kollegor.
26 mar 2015

Boken ”Med Asperger på jobbet” ska hjälpa arbetsgivare vid anställning och coachning av arbetstagare med Asperger.

Annons
Föräldrakraft är officiell mässtidning på Leva & Fungera 2015.
26 mar 2015

Den 14-16 april 2015 är det dags för Nordens största hjälpmedelsmässa. Under tre dagar möts utställare och besökare på Svenska Mässan mitt i Göteborg. Föräldrakraft nummer 2, 2015 är den officiella mässtidningen för Leva & Fungera. är presenterar vi de utställare som även medverkar med annons i Föräldrakraft.

Annons
25 mar 2015

En riktig rekordtidning kommer i dagarna, när Föräldrakraft nr 2, 2015 dimper ned i brevlådorna. En maffig utgåva på hela 116 sidor innehållande stor intervju med Linda Hammar och teman om Leva & Fungera, anhörigstöd och särskola.

Annons
"Utbildningsminister Gustav Fridolin måste agera", säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades riksförbund.
25 mar 2015

Inrätta statligt finansierade, regionala resurscentra med ansvar för hörselskadades skolgång, det kräver Hörselskadades riksförbunds ordförande Jan-Peter Strömgren, tillsammans med sex andra hörsel- och dövorganisationer. Nu utlovar utbildningsminister Gustav Fridolin ljudmiljöpengar till skolan och vill titta närmare på förslaget om resurscentra.

Annons
20 mar 2015

Adolf Ratzka avslöjar idag att en ny ideell förening bildas för att driva diskrimineringsfrågor.
"Med lagen som verktyg" blir den nya föreningens namn, enligt ett blogginlägg som publicerats på fulldelaktiget.nu idag.

Annons
Collage
20 mar 2015

Du som är prenumerant på Föräldrakrafts papperstidning kan nu läsa nr 2, 2015 i digital version. Denna 116-sidiga utgåva har stor intervju med Linda Hammar samt teman om anhörigstöd och särskolan. Tidningen har nya avsnitt i artikelserierna om Baby & barn samt psykisk hälsa. Dessutom har denna rekordstora utgåva hela 47 sidor tips och nyheter inför Leva & Fungera-mässan.

Annons
Unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd använder i högre utsträckning psykofarmaka.
18 mar 2015

Psykofarmakaanvändningen bland unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd är högre än hos övriga unga. Omkring tio procent av pojkar med diagnoserna är till exempel förskrivna antipsykotiska läkemedel. Det rapporterar Socialstyrelsen, som de närmsta åren vill fördjupa analyserna inom området.

Annons
Nedslående resultat som måste tas på allvar för en icke-diskriminerande skola, menar Specialpedagogiska skolmyndigheten. Foto: Anna Pella
17 mar 2015

Bara 20 procent av elever med hörselnedsättning får tillgång till kommunal hörselpedagog, samtidigt som fyra av fem klassrum har dåliga akustiska egenskaper och skolans hörteknik ofta inte fungerar som den ska. Det visar en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Annons
Statistiken visar på stor skillnad i landet vad gäller aborter efter fosterdiagnostik. Foto: iStock
12 mar 2015

Det är mycket vanligare att foster med ryggmärgsbråck, kromosomavvikelser och allvarliga hjärtfel aborteras bort i Stockholm och Göteborg jämfört med övriga landet. Samtidigt ökar aborter av foster med Downs syndrom kraftigt i hela landet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Annons
Prins Carl Philip vill vara en förebild för elever med dyslexi, och föra upp debatten om hur elever ska få rätt stöd i skolan på agendan. Foto: Linnea Bengtsson
10 mar 2015

Under måndagen arrangerades en hearing om dyslexi på initiativ av prins Carl Philip. Han vill vara en förebild och hoppas på att satsningen nu bidrar till att elever med dyslexi upptäcks tidigare.

Bara 27 av 203 granskade kommuner har information om tillgängliga sportlovsaktiviteter. Foto: Linnea Bengtsson
06 mar 2015

Bara var åttonde kommun informerar om sportlovsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning. Det är en drastisk försämring jämfört med 2014, då var sjätte kommun erbjöd information. Det visar en ny granskning från Humana.

Försäkringskassan förtydligande av föräldraansvaret är bara en sammanställning av en lång rad godtyckliga beslut, skriver Christian Källström, chefsjurist på Humana.
06 mar 2015

DEBATT. Försäkringskassan förtydligande av föräldraansvaret är bara en sammanställning av en lång rad godtyckliga beslut, skriver Christian Källström, chefsjurist på Humana.

Maria Nilsson, projektledare på Svenska mässan, vill locka fler till mässan.
06 mar 2015

På Leva & Fungera kommer tolkar och guider, ursprungligen från flertalet olika länder, finnas på plats.
- Innan mässan översätter de informationen till bland annat somaliska och arabiska, säger Maria Nilsson, projektledare på Svenska mässan.

"Vi måste bli bättre på att nå ut från föreningsvärlden", menar Elaine Johansson. Här tillsammans med dottern Pia. Foto: Anna Pella
05 mar 2015

Funktionshinderrörelsen måste bli bättre på att arbeta med inkludering av personer med utländsk bakgrund. Det menar Elaine Johansson, ordförande för HSO Västra Götaland. Under Leva & Fungera vill hon sätta igång diskussionen om integration inom rörelsen.